Орден в сянка - ИГРАТА

Ако искате и вие да се присъедините към ордена в сянка, ще трябва бързо и точно да отговорите на няколко въпроса. За всеки въпрос ще имате по 10 секунди. Малко ли ви се струва? Тогава не сте за ордена!
- - - начало на играта - - -начало
• Федерация Междузвездни Войни България •